Sn.Üyemiz…..

Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle çalışan personelin;

1-Endüstri Meslek Lisesi veya çalıştığı işle ilgili meslek yüksek okulu&üniversite diploması,

2- Ustalık Belgesi

yoksa 25.Mayıs.2016 tarihinden sonra her personel için aylık 500 TL idari para cezası İş Müfettişlerince yapılacak denetimler sonucunda uygulanacaktır.

İlk etapta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan 40 meslek ile 2016/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 8 olmak üzere toplam 48 meslek için yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar Birliği (TOBB) tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal /uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş kurulmuştur.

Belgeler-Mesleki Yeterlilik Belgesi kısımında detayı verilen meslek ve alanlarda sınav ve belgelendirme hizmeti veren MEYBEM, TÜRKAK’tan 12 alanda akredite olmuştur.

Sınavlar, belgelendirme, başvuru şartları ve belgelendirme ücretleri hakkında detaylı bilgi www.meybem.com.tr adresinde yer almaktadır.

Bu kapsamda işletmenizin MEYBEM A.Ş.’ ye iletilmek üzere Ekte sunulan sınav talep formunun firmanıza uygun meslek dallarında doldurularak Odamızın 315 62 51 nolu faksına gönderilmesi bilgilerinize sunulur.

Kapat

Haberler

Haber Arşivi için tıklayın

Nazilli Ticaret Odası Haftalık İhale Duyuruları

Duyurular

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmet kalitesi artışına katkı sağlamak için https://tr.surveymonkey.com/r/Dis_Paydas_Memnuniyet adresinde Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi anketi sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız.


Kapat

Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi
04 Mayıs tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, fenni muayenesi (vizesi) ve zorunlu trafik sigortası olmayan (süresi geçen) araç/ araçlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetki belgelerinden düşürülmeye başlanmıştır. Mağduriyet yaşanmaması adına araç/ araçların fenni muayenesini (vize) ve sigortasının en kısa sürede yaptırılması, aksi takdirde yetki belgesinden düşen araç/ araçlara yapılan denetimlerde cezai işlem uygulanacağı daha sonrasında tarafımıza başvuru yaparak düşen araç/ araçların yeniden ilave ettirilmesi gerekeceğini bilgilerinize rica ederiz.


Kapat

K BELGELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 03/06/2016 tarih ve 17053808-724.01.01/IT-2016-2955-54806 sayılı yazılarında Giacomo Brodolini Vakfı ( GFB) İtalya Büyükelçiliği himayesinde, gıda sektöründeki arz ve talebi yenilikçi bir şekilde eşleştirmek için Tarım- Gıda Sektöründe Açık Yenilik Programı başlattığı belirtilmiştir. Program çağrısı, tarım sektöründe yeni ürün, servis, iş modeli ve teknolojiler sunabilecek kişilere, girişimcilere, STK’ lara, kooperatiflere ve işletmelere 30 Haziran 2016 tarihine kadar açık olacaktır. Türkiye’ den seçilen 10 proje, Eylül 2016’ da İtalya’ nın Turin şehrinde düzenlenecek Küresel Yenilik kampına davet edileceği ve detaylı bilgiye ve başvuruya ilişkin detaylara http:/www.socialroots.eu/procedure-to-submission-and-selection-process/ adresinden ulaşılmaktadır.


Kapat

Tarım- Gıda Sektöründe Açık Yenilik Programı
Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda, 29718 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereğince 5 çalışan için ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın banka yoluyla ödenmesi zorunlu hale gelmiştir. Herhangi bir ceza uygulamasına maruz kalınmaması için üyelerimizin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.


Kapat

Çalışan Ödemeleri Hakkında Önemli Kanun
ÖNEMLİ Sn.Üyemiz….. Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle çalışan personelin; 1-Endüstri Meslek Lisesi veya çalıştığı işle ilgili meslek yüksek okulu&üniversite diploması, 2- Ustalık Belgesi yoksa 25.Mayıs.2016 tarihinden sonra her personel için aylık 500 TL idari para cezası İş Müfettişlerince yapılacak denetimler sonucunda uygulanacaktır. İlk etapta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan 40 meslek ile 2016/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 8 olmak üzere toplam 48 meslek için yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar Birliği (TOBB) tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal /uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş kurulmuştur. Belgeler- Mesleki Yeterlilik Belgesi kısmında detayı verilen meslek ve alanlarda sınav ve belgelendirme hizmeti veren MEYBEM, TÜRKAK’tan 12 alanda akredite olmuştur. Sınavlar, belgelendirme, başvuru şartları ve belgelendirme ücretleri hakkında detaylı bilgi www.meybem.com.tr adresinde yer almaktadır. Bu kapsamda işletmenizin MEYBEM A.Ş.’ ye iletilmek üzere Ekte sunulan sınav talep formunun firmanıza uygun meslek dallarında doldurularak Odamızın 315 62 51 nolu faksına gönderilmesi bilgilerinize sunulur.


Kapat

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Odamız 1924 yılında kurulan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından bir tanesidir...
Devamı ...

Video Galeri

NAZİLLİ TİCARET ODASI FRAGMAN 2

Videoyu izle | Tüm Videolar
Üye Memnuniyeti Ölçüm Anketi'ni Doldurdunuz mu?
Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Bağlantılar