İşletme Tüzel Kişiliklerinin Yeni Kayıt, Tescil ve Kapanış İşlemlerinin Yürütüldüğü Birim


Ticaret Sicili Müdürü

Görev Tanımı                 : Ticaret Sicili Müdürü 

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi                        : Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı


Görev ve Sorumluluklar

1. Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek

2. Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak

3 Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini tutmak 

4. Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit ederek kayıtlarını yapmak ve oda sicile bildirmek 

5. Resmi kurumlardan gelen gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılarına cevap vermek

6. Günlük kayıt, tescil ve terk işlemlerini oda sicile bildirmek

7. Sicil tasdiknamesi, ihale belgesi, iflas ve konkordato belgesi, yetki belgesi, tasfiye giriş ve tasfiye kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, bağkur formu vermek 

8. Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri (tescil işlemleri), Türk Ticaret Kanunu’na ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne uygun olarak yerine getirmek

9. Genel Sekreter tarafından ticaret sicili müdürlüğüne havale edilen ticaret sicili ile ilgili yazılara cevap vermek

10. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak 

11. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde belirlenen; “İş Çevresi Teşkilatı; Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları; Nezaret ve Murakabe Tabi Olacağı Hükümler; Sicil Muamelelerinin Tabi Olduğu Hükümler; Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler; Aleniyet ve Harç Mükellefiyetinin Belirlendiği Umumi Hükümlerde Görev Ehliyeti, Sınırları, Hakları ve Yükümlülükleri”ne uygun hareket etmek 

12. Biriminin işleyişi sırasındaki hizmet aşaması uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici/düzeltici faaliyetleri önermek. Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirmek 

13. Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek

14. 5174 sayılı kanun ve yönetmelikler ve mevzuatlarla, kendisine verilen görevleri yapmak 

15. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

16. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

17. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

18. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

19. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

20. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

21. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

22. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

23. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

24. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

25. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

26. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

27. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

28. “Sicil Kayıt, Terk ve Tescil İşlemleri Süreci” ile ilgili koordinasyon işlerini düzgün yürütmek

29. Kendi birim arşivinin güvenliğinden ve anahtarlarından sorumlu olmak

30. Dokuman Kontrolü Prosedürü içerisindeki “Dış Kaynaklı Doküman Listesi”nin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde Genel Sekreterlik ile birlikte güncelliğinin kontrolünü yapmak

Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

Görev Tanımı                  : Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Ticaret Sicili Müdürü

Vekalet İlişkisi                 : Ticaret Sicili Müdürü


Görev ve Sorumluluklar

1. Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek

2. Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak

3. Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini tutmak

4. Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit ederek kayıtlarını yapmak ve oda sicile bildirmek 

5. Resmi kurumlardan gelen gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılarına cevap vermek

6. Günlük kayıt, tescil ve terk işlemlerini oda sicile bildirmek 

7. Sicil tasdiknamesi, ihale belgesi, iflas ve konkordato belgesi, yetki belgesi, tasfiye giriş ve tasfiye kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, bağkur formu vermek 

8. Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri (tescil işlemleri), Türk Ticaret Kanunu’na ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne uygun olarak yerine getirmek 

9. Genel Sekreter tarafından ticaret sicili müdürlüğüne havale edilen ticaret sicili ile ilgili yazılara cevap vermek

10. Ticaret Sicili Müdürü ve diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak 

11. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde belirlenen; “İş Çevresi Teşkilatı; Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları; Nezaret ve Murakabe Tabi Olacağı Hükümler; Sicil Muamelelerinin Tabi Olduğu Hükümler; Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler; Aleniyet ve Harç Mükellefiyetinin Belirlendiği Umumi Hükümlerde Görev Ehliyeti, Sınırları, Hakları ve Yükümlülükleri”ne uygun hareket etmek

12. Biriminin işleyişi sırasındaki hizmet aşaması uygunsuzluklarını tespit etmek, önleyici/düzeltici faaliyetleri önermek. Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirmek 

13. Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek

14. 5174 sayılı kanun ve yönetmelikler ve mevzuatlarla, kendisine verilen görevleri yapmak 

15. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

16. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

17. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

18. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

19. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

20. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

21. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

22. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

23. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

24. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak

25. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

26. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak


27. Risk analizi süreci ile ilgili üze

Birim Personeli

  • Ekin ÇAYIR Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (256) 315-9315 / Dahili: 117 ekin@naztic.org.tr
  • Serdar Yayoğlu Ticaret Sicili Müdürü (256) 315-9315 / Dahili: 115 serdar@naztic.org.tr