4. Grup Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri

Odamız 4. Grup Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri 26 Ekim 2017 Perşembe günü saat 09:00 ile 17:00 arasında Oda hizmet binasında yapılacaktır.

Seçimlerde oy kullanmak isteyen şahıs firması üyelerimizin kimlik belgeleriyle, tüzel kişiliğe sahip üyelerimizin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yetki belgesi ile oy kullanmaları gerekmektedir. Tüzel kişi temsilcilerinin seçme-seçilme hakkının seçim tarihi itibariyle en az 6 aylık yetkili olmaları ve Tüzel kişiler ile Şahıs firmalarının asgari 2 yıldır Oda üyesi olmaları gerekmektedir. Vergi kaydı bulunmayan ya da vergi numarasını Odamıza bildirmeyen, üyeliği askıda bulunan, tasfiye halinde veya münfesih durumda bulunan üyeler seçme-seçilme hakkına sahip değildirler. Seçim sadece 4. meslek grubu için yapılacağından üyeler tek sandıkta oy kullanacaktır.