6. Meslek Komitesi

18.07.2017 6. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1. Karayolları Taşıma Yönegtmeliği hükümlerine göre Ticari araçların kullanmadan önce alınması gereken K1 ve K2 belgelerinin geçerlilik süreleri 5 yıldır. Süresi içinde yenilenmeyen K belgeleri askıya laınmakta ve geçersiz hale gelmektedir. Bu tür belgelerin yenilenmesi için yatırılması gerken Harçlarda oldukça yüksek meblağlar içermektedir. Vergi kaydı açık olan, Trafikte faal olarak bulunan araçların K belge yenileme süreleri geçse dahi araç vizesinde olduğu gibi gün üzerinden hesaplanacak bir ceza ile belgenin yenilenebilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Görüşümüzün Yönetim Kurulunda müzakeresine

oy birliği ile karar verilmiştir.