7. Meslek Komitesi

20.06.2017 7. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- En son 2010 yılında verilen ''0'' faizli Kosgeb 1 yıl ödemesiz, sonrasında 24 ay sıfır faizli kredi uygulaması yeniden gündeme alınarak daha çok işletmenin faydalanması sağlanmalıdır. Ayrıca kredilerin uygun işletmelere verilebilmesi için değerlendirme kriterlerinin daraltılarak hedef kitleye ulaştırılması sağlanmalıdır. Ya da her işletmeye aynı miktarda kredi yerine işletmelere cirosu, çalışan sayısı, bağlı bulunduğu sektör vb. kriterlere göre değişken rakamlarda mkredi tahsis edilmelidir. Konunun Yönetim Kuruluna iletilmesi için tavsiye kararı alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.