7. Meslek Komitesi

18.04.2017 7. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- aydın ili sınırları dahilinde Buharkent' ten Ortaklara kadar uzanan bir koridor içinde yer alan jeotermel sahaları bölgemizin kalkınması için büyük bir potansiyel olarak görülmektedir. Ancak bugüne kadar apılan uygulamalar ve idari işlemler bu doğal zenginliğin sadece elektrik üretmek amacıyla kullanılmasına izin vermiştir. halbuki jeotermal elektrik üreten işletmeler için atık olarak kabul edilen akışkan su tekrar re-enjeksiyon yapılarak toprağa geri verilmekte ve bu suyu değerlendirebilecek seralar, tarım işletmeleri, turizm tesisleri yatırımlar bu çok ucuz enerjiden mahrum kalmaktadır. Konunun diğer bir boyutu ise re-enjeksiyon yapılması gerekn suyun enerji üretim tesisleri tarafından doğaya salıverilmesi sonucu oluşan çevre kirliliğidir. Bölgedeki arazi sahiplari tarafından jeotermel enerji üretim tesisilerinin faaliyete geçtiği zaman zarfında yakın çevredeki ziraat alanlarının buhar ve atık su nedeniyle olumsuz etkilendiği kendileri tarafından beyan edilmaktedir. Bu olumsuzlukların Çevre ve şehircilik bakanlığı' na iletilmasi için tavsiye kararı alınmasına, oy birliği ile karar veriilmiştir.