7. Meslek Komitesi

18.01.2017 7. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- Küçük ve orta ölçekli işletmelerde istihdam edilen çalışanların çaoğunluğu asgari ücret  üzerinden gelir elde etmekte olup vergi ve sgk primleri buna göre belirlenmektedir. Bu anlamda işletmelerin istihdam maliyetlerini, çalışanların ulusal milli gelir düzeylerini ve asgari ücrete göre hesaplanan diğer ödemleri belirleyen bir ekoneomi enstrümanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Asgari Ücret konusunda üyelerimiz ilgilendiren taraf işverene olan maliyetidir. Birçok üyemizden alınan görüşler neticesind Asgari ücretten verginin sıfırlanması veya mümkün olduğunca en az düzeye çekilmesidir. Bu yönde yapılacak bir yasa dğişikliğinin isdihtamı arttırıcı, işsizliği azaltıcı etkisinin hemen farkedileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca vergi yükünün kaldırılması işletmelerinizin faaliyet giderlerinidüşüreceğinden  ekonomiye olumlu yansımalr getireceği inancındayız. Asgari Ücret üzerindeki vergi yükünün kaldırılması için TOBB nezdinde maliye Bakanlığı' na başvuruda bulunulması için Yönetim Kuruluna sunulmak üzere tavsiye kararı alınmasına, oy birliği ile karar verilmişti.