İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Birliğimize gönderilen 21.11.2017 tarihli yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14. maddesindeki durumlar belirtilmektedir. Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülenmesinin sağlandığı belirtilerek üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.

İlgili duyuru hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.