Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) 13.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Destekleme başvuruları, tebliğin yayımı tarihinde (13.09.2017) başlayıp, 90 (doksan) gün süre ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın elektronik ağı (www.tarim.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabilecek olup, son başvuru tarihi 11 Aralık 2017 tarihidir.

İlgili duyurunun tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız.