Seçim Yetki Belgeleri İle İlgili Önemli Duyuru

Seçim Yetki Belgeleri İle İlgili Önemli Duyuru

 “5174 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin beşinci fıkrası; (6353 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik)Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir.

Bu hüküm uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüğü' nden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgeleri ile oy kullanabileceğinden; seçimlerde bir yığılma olmaması için bu belgelerin Ticaret Sicili Müdürlüklerinden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeden şimdiden alınabileceğinin üyelerimize duyurulur.

İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez. 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.