ODAMIZDA E-FATURA UYGULAMALARI VE ZORUNLU GEÇİŞ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNER YAPILDI

Odamız Konferans Salonunda düzenlenen ve TÜRMOB Eğitmeni Serbest Muhasebe Mali Müşaviri (SMMM) Nedim Boz’un konuşmacı olarak katıldığı E-Uygulamalar konulu eğitim seminerine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fettah Açan, NTO yönetim kurulu ve oda üyeleri, işverenler, Nazilli ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren Mali Müşavirler, stajyerler ve büro çalışanları katıldı. E-fatura, e-defter, e-arşiv, e- serbest meslek makbuzu, e- uygulamalar ile 30 bin ve 5 bin fatura sınırı konularında bilgilendirme yapılan toplantı yaklaşık olarak 3 saat sürdü.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Nazilli Temsilcisi Muhsin Evci’nin açılış konuşmasının ardından Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , Aydın SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen ile Eski SMMMO Başkanı ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fettah Açan’ın konuşmaları ile toplantı başladı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” Bu tür uygulamaların vergi adaletini beraberinde getireceğini düşünüyorum. Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e -uygulamaları, her tacirin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kâğıt ortamından elektronik uygulamaya geçilerek üyelerin tasarruf sağlanacağı yetkililer tarafından da ifade edilmektedir. Her yeni uygulama beraberinde bazı sıkıntılar getirse de mali müşavirlerle işletmelerimizin özverili çalışmaları ile bunları en kısa zamanda aşacaklarını inanıyorum. Sayın Boz’a, E- Uygulamalar hakkında yapmış olduğu bilgilendirme için, üyelerimize ve Mali Müşavirlerimiz ile tüm misafirlerimize katılımı için teşekkür ediyorum” dedi.

Sayın Boz “Bu düzenlemelerdeki amaç kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergiye uyumun artırılmasıdır. Ayrıca sistemin genişletilmesi mükelleflerin hata yapma riskini azaltarak vergi zıyaı ve usulsüzlük cezası gibi birçok cezai sorumluluğu kısmen azaltacaktır.2020 yılının başında başlayacak olan birçok uygulamada meslektaşlarımızın gerekli donanıma sahip olduğu ancak bu konularda mükelleflerin gerek altyapısı gerekse bilgi donanımı bakımından eksik olduğunu belirtilmektedir. Bu amaçla Nazilli Ticaret Odasının üyelerini, SMMMO nın ise mükelleflerini bilgilendirmek adına düzenlemiş oldukları bu toplantıda, konuyla ilgili tüm yeni uygulamaları anlatmak ve sorularınızı cevaplamak için bulunmaktayım” dedi. 

TÜRMOB Eğitmeni SMMM Nedim Boz, 509 sayılı VUK tebliğiyle uygulamaya girecek olan E-Uygulamalar kapsamında;

 ”E- fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. E-ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. E- Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncuların 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankaların dekont belgesini, yetkili döviz müesseselerinin de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesinin e-Belge olarak düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kâğıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir” dedi. TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz, sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplu fotoğraf çekimi ile seminer sona erdi.