Odamıza Akreditasyon Sistemi Geliştirme Ziyareti Yapıldı

Akreditasyon standardı kriterlerinin sürecini gözlemlemek amacıyla Odamızın yapmış olduğu talep doğrultusunda geliştirme ziyareti yapıldı. Ziyareti bağımsız denetçi kuruluş, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’den Denetçi Serkan ŞAHİN ve TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Özge KARATEPE gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Odasımızın Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite Yönetimi, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi ve Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslar arası Ticaret konularında incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen ön çalışmalarda 13 kriter ile ilgili Odanın yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek, 2018 yılının sonuna doğru yapılması planlanan denetim için ön hazırlıklar gözden geçirildi.

Geliştirme ziyaretinin tüm aşamalarını yakından takip eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, " Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimize en iyi hizmeti vermek için akreditasyon çalışmalarına önem vermekteyiz.  Sahip olduğumuz 5 yıldızlı Akreditasyon Belgesi ile birlikte özel sektörün önünü açmayı ve modern Oda hizmetlerini kalıcı bir şekilde devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Kurum kalitesini artırmayı amaçlayan Akreditasyon sürecimizde üst yönetim olarak iç ve dış paydaşlarımız ile birlikte hareket ederek Kurum personeline her türlü desteği vermekle birlikte bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam etmekteyiz" dedi.