NAZİLLİ TİCARET ODASI KOMİTE BAŞKANLARI MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI

ODAMIZA KAYITLI ÜYELERİN MESLEK GRUPLARINI TEMSİL EDEN KOMİTE BAŞKANLARI TARAFINDAN SEKTÖRLERİNE AİT SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında bir araya gelen Meslek Komitesi Başkanları kendi meslek gruplarıyla ilgili sorunlarını anlattılar. Mesafe kuralları gözetilerek hijyen önlemleri dahilinde yapılan toplantıda; meslek gruplarıyla ilgili konulardan ayrı bölge ekonomisinin canlanması ve gelir düzeyinin arttırılması için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.  

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ” Meslek Komitelerimizin görüş ve talepleri bizim için hayati önem taşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde Komitelerden gelen sorunları Bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirmek suretiyle lobi çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Gerek yazılı olarak, gerekse katıldığımız video konferans toplantıları suretiyle sorunların çözümü noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bugün dile getirilen yeni taleplerin çözümü noktasında da komitelerimizle birlikte çalışarak sorunlarımızı ilgili kurum temsilcilerine aktaracağız. Bölgesel ve yerel düzeyde talep edilen konuların çözüme kavuşturulması daha kısa sürede gerçekleşiyor. Ancak ulusal düzeyde mevzuat değişikliği gerektiren konularda zorunlu olarak ilgili idarenin insiyatifine bağlı kalıyoruz. Ancak her ortamda sorunlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz ” dedi.