SGK PRİM DESTEĞİ HAKKINDA

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda;
Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatılarak, bunun yanında normalleşme süreci ile birlikte Kısa Çalışmayı tamamen ya da kısmi olarak sonlandıran iş yerlerinin de azımsanmayacak kadar fazla olduğu belirtilmiştir.
Yazının devamında;
Pandemi Kısa Çalışma Ödeneği ile destek olduğumuz işverenimize, normalleşme sürecinde de destek olmaya devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği aldıktan sonra iş yerinde faaliyetlerinin tamamını ya da bir bölümünü yeniden başlatan işverenlerimize, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalandıktan sonra normal çalışmaya geçen personellerin SGK primlerini Asgari ücret baz alınarak 31 Aralık 2020 ye kadar maksimum 3 ay olacak şekilde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İş yerinde Çalışanların tamamı ya da bir kısmının normal haftalık çalışmaya geçmiş olması, ilgili destekten faydalanmak için yeterlidir.

Normal çalışmaya geçen çalışanların, Kısa Çalışma aldıkları aylık ortalama gün sayısı kadar prim karşılığı SGK giderlerinden düşülerek, işveren bu kişilere SKG ödemesi yapmayacaktır. Denilmektedir. Önemle duyurulur.