Mesleki Yeterlilik Sınavı Belgeleri

40 Meslek Dalı

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesi

Personel Belgelendirme Başvuru Formu

Personel Belgelendirme Başvuru Formu

İnşaat Alanı Belgelendirme

İnşaat Alanı Belgelendirme Programı

Asansör Alanı Belgelendirme

Asansör Alanı Belgelendirme Programı

Kaynak Alanı Belgelendirme

Kaynak Alanı Belgelendirme Programı

Makine Alanı Belgelendirme

Makine Alanı Belgelendirme Programı

İş Makinesi Tescil İşlemleri

İş Makinesi Tescil Evrakları

İş makinesi tescil rapor işlemleri

İş Makinesi Tescil Dilekçesi

Odamıza verilmek üzere iş makinesi tescil dilekçesi

LİMİTED ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ

Adres Değişikliği

Adres değişikliği karar örneği

Başka Şirkete Ortak Olunması

Başka şirkete ortak olunması karar örneği

Hisse Devri

Hisse devri karar örneği

Madde Tadili

Madde tadili karar örneği

Merkez Nakli

Merkez nakli karar örneği

Sermaye Artışı

Sermaye artışı karar örneği

Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltımı karar örneği

Şirket Müdür Ataması

Şirket müdür ataması karar örneği

Şube Açılışı

Şube açılışı karar örneği

Şube Kapanışı

Şube kapanışı karar örneği

Tasfiye Kapanışı (Fesih)

Tasfiye kapanışı karar örneği

Tasfiyeden Dönüş Kararı

Tasfiyeden dönüş karar örneği

Tasfiyeye Giriş

Tasfiyeye giriş karar örneği

Tek Kişilik Şirket Kararı

Tek kişilik şirket kararı örneği

Tüzel Kişi Temsilci Atama

Tüzel kişi temsilci atama karar örneği

Veraseten Hisse Devri Kararı

Veraseten hisse devri karar örneği

Ekspertiz Raporu

Ekspertiz Raporu Başvuru Dilekçesi

Ekpertiz raporu başvurusunda bulunacak üyelerimiz için başvuru dilekçesi örneği

ANONİM ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ

Adres Değişikliği

Anonim Şirket adres değişikliği karar örneği.

Hisse Devri

Hisse devri gerçekleştirecek şirketler için dilekçe örneği

İştirak Kararı

İştirak kararları örnek dilekçesi

Madde Tadili

Madde tadili örnek dilekçesi

Merkez Nakli

Merkez nakli karar örneği

Sermaye Artırım Kararı

Sermaye artırım karar örneği

Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltımı karar örneği

Şube Açılışı

Şube açılışı karar örneği

Şube Kapanışı

Şube kapanışı karar örneği

Tasfiye Sonu (Fesih)

Fesih karar örneği

Tasfiyeden Dönüş

Tasfiyeden dönüş karar örneği

Tasfiyeye Giriş

Tasfiyeye giriş karar örneği

Tek Pay Sahipliği Kararı

Tek pay sahipliği karar örneği

Tüzel Kişi Temsilci Atama

Tüzel kişi temsilci atama karar örneği

Veraseten Hisse Devri

Veraseten hisse devri karar örneği

Yönetim Kurulu Görev Taksimi

Yönetim kurulu görev taksimi karar örneği

BELGE VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

457 Sermaye Beyanı

457 sermaye beyanı örneği

EK-5 Formu

Ek-5 Formu örneği

Genel Kurul Çağrı Dilekçesi

Genel kurul çağrı dilekçesi örneği

Genel Kurul Dilekçesi

Genel kurul dilekçe örneği

İştirak Taahhütnamesi

İştirak taahhütnamesi örneği

Kuruluş Bildirim Formu

Kuruluş Bildirim Formu Örneği

Mal Beyanı (İİK 44. Madde)

Mal beyanı örneği

Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Ticaret odası dilekçe örneği

Oda Kayıt Beyanı (Gerçek Kişi)

Oda kayıt beyanı (gerçek kişi) örneği

Oda Kayıt Beyanı (Tüzel Kişi)

Oda kayıt beyanı (tüzel kişi) örneği

Şahıs Kayıt Dilekçe ve Taahhütnamesi

Şahıs kayıt dilekçe ve taahhütnamesi örneği

Sermaye Taahhüt Cetveli

Sermaye taahhüt cetveli örneği

Sicil Dilekçe

Sicil dilekçe örneği

Sosyal Güvenlik Bilgi Formu

Sosyal güvenlik bilgi formu örneği

Taahhütname

Taahhütname örneği

Tapu Dilekçesi Yabancı Sermaye

Tapu dilekçesi yabancı sermaye örneği

Terk Dilekçesi

Terk dilekçe örneği

Yabancı Yatırımcılar Faaliyet Bilgi Formu

Yabancı yatırımcılar faaliyet bilgi formu örneği

Yabancı Yatırımcılar İçin Hisse Devir Formu

Yabancı yatırımcılar için hisse devir formu

Müdür İrade Beyanı

Müdür irade beyan örneği