Mesleki Yeterlilik Belgesi, Komite Toplantılarının Koordinasyonu ve Fuar Organizasyonlarının Yürütüldüğü Birim


Sorumluluk Alanı

Yönetim Kurulunca yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

 • Odanın menfaatleri doğrultusunda, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde denetlemek ve ilgili raporları Genel Sekretere/Yönetime sunmak,
 • Kurumun menfaatleri doğrultusunda tüm birimler ve üst yönetim arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Odanın işleyişinin tamamını kontrol ederek, üst yönetim tarafından yapılan görevlendirmeleri takip etmek, verilen terminlere uyumluluğu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak,
 • Odanın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hakim olup; odanın tüm birimlerinin çalışma ve işleyiş sistemini en iyi şekilde yönetmek,
 • Tüm birimlerde rutin denetim görevini yerine getirmek ve üst yönetime denetim tespitlerini raporlamak,
 • Tüm birimler tarafından yönetim onayına sunulan doküman, evrak gibi resmi işleyiş içerisinde yer alan doküman akışını kontrol ve tahlil etmek, görüş bildirerek yönetim onayına sunmak,
 • Kurum içerisinde yaşanan tüm problem, sıkıntı ve iş akışına etki eden faktörleri tespit etmek, müdahale ederek işleyişe engel faktörleri ortadan kaldırmak,
 • Üst yönetim ile birlikte etkili eğitim ve personel ilişkileri gibi konularda stratejik planlamalar yapmak, ileriye dönük proje taslaklarının oluşturulmasında görev almak,
 • Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri Genel sekreterlik birimi ile uyumlu şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

Birim Personeli

 • Eray Rüştü Taka Genel Koordinatör +90 256 315 9 315 Dahili : 120
  eraytaka@naztic.org.tr
 • Eray Rüştü Taka - Özgeçmiş

  13.11.1967 Nazilli Aydın doğumludur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 1987 yılında başladığı "Yurtdışından Dönen İşçilerin Uyumu ve İstihdam İmkanları" konulu bitirme tezini aynı yılda tamamlamıştır.1989 - 1991 yılları arasında özel sektörde muhasebecilik yapmıştır. 1993 - 1996 yıllarında Ulusal bir inşaat firmasında muhasebe sorumlusu ve Turizm işletmesinde yönetici olarak çalışmıştır. 1996'da Nazilli Ticaret Odası'nda Muhasebe Sorumlusu olarak işe başlamış, 2005 - 2015 yılları arasında Genel Sekreterlik yapmış ve 2015'ten bu yana Genel Koordinatör olarak görevini sürdürmektedir.