Tüm Birimlerin İşleyişinden ve Görevlerin Yürütülmesinden Sorumlu Birim


Genel Sekreter

Sorumluluk Alanı

Kurumun tabii olduğu Yasa ve Yönetmeliklerin tatbiki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Odaların yetki ve görev alanına aldığı hizmetlerin yerine getirilmesinin sağlanması, Kurumun TSE-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takibi ile Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri:

 • Genel Sekreter aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. 
 • Genel Sekreter tüm çalışmalarda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 • Genel Sekreter, Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikleri ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Odaların yetki ve sorumluluk alanı içinde sayılan her türlü iş ve faaliyetin tam olarak uygulanmasını sağlar, gerekli önlemleri alır yada aldırır. 
 • Kalite Yönetim Sisteminin tam olarak uygulanmasından ve iyileştirilmesinden sorumludur
 • (Bakınız: Görev Tanımları G.08)  
 • Genel sekreter Oda hizmetlerinin iyileştirilmesi, devamlılığının sağlanması amacıyla gerekli gördüğü hususlarda Yönetim Kuruluna Rapor verir, bilgilendirme yapar..
 • Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
 • Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, odanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, 
 • Oda personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, 
 • Yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir,
 • Kurumun “Performans Yönetimi”nden sorumlu sicil amiridir, (Bakınız: “Nazilli Ticaret Odası İç Yönerge Yönetmeliği Madde 111 – 112” ve “TOBB Personel Sicil Yönetmeliği Madde12 – 13”)
 • Kurumun “Basın, İletişim ve Halkla İlişkiler” yöneticisidir.

Genel Sekreter Yardımcısı

Sorumluluk Alanı

Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterce yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

 • Genel Sekreter Yardımcısı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. 
 • Tüm çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
 • Genel Sekreter Yardımcısı kendisine verilen görevler ya da devredilen yetkiler dahilinde Oda hizmetlerinin kesintisiz ve şikayete mahal vermeyecek şekilde sürdürülmesini sağlar. 
 • KYS Eğitim Süreci ile ilgili her türlü faaliyetin kayıtlarını tutar.
 • Odanın iç hizmet birimlerinde tespit ettiği aksaklık ya da hataları Genel Sekretere rapor eder, bildirir. 
 • Yönetim Kurulu ya da Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirir.Birim Personeli

 • Lütfi ÖZKAL Genel Sekreter +90 256 315 9 315 Dahili : 6
  lutfi@naztic.org.tr
 • Lütfi ÖZKAL - Özgeçmiş

  1984 Karaman doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Karaman’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için geldiği Nazilli’de okul yıllarında iş hayatına başlamıştır. İşletme bölümü mezunudur. Muhasebe – Finans alanında yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Girişimcilik alanında birçok eğitimi ve faaliyetleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Kamu ve özel sektöre destek veren birçok projede müellif ve proje yürütücüsü olarak görev almıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Kendi oluşturduğu proje ekibinde gönüllü olarak eğitmenliğe devam etmektedir. 

  Yayınlanmış makale ve çalışma örnekleri:

  1- AB ve Türkiye’de Genç Nüfusun Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye’de Genç Girişimciliğin AB’ne Entegrasyonuna Yönelik Bir Öneri (Eurefe 2016)

  2- Girişimcilik Kavramı, Uygulamalı Girişimcilik Ve Nazilli’deki Uygulamaları (Mestek 2016)

  3- İşletmesini açmak isteyen ve açan girişimci adaylarına yönelik anket uygulaması (2017)


  Proje örnekleri:

  1- İmalattan İhracata (2015 GEKA DFD )

  2- Kooperatifçilikte Yükseliş (2015 GEKA Teknik Destek)

  3- İmalat sanayine Yönelik Mali Destek (2014 GEKA Mali Destek)

  4- OSB ve Endüstrri Meslek Lisesi Mali Destek Projesi (2015 GEKA Mali Destek

  5- Birçok farklı sektöre iş planı desteği (KOSGEB)

  6- KOBİGEL ve Makine Ekipman Destek Projeleri (KOSGEB)

 • Mesut KÜÇÜKÇAKMAKCI Genel Sekreter Yardımcısı +90 256 315 9 315 Dahili : 126
  mesutkucukcakmak@naztic.org.tr
 • Mesut KÜÇÜKÇAKMAKCI - Özgeçmiş

  10 Ağustos 1980 Nazilli Aydın doğumludur. İstanbul Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Askerliğini 2003 - 2004 yılları arasında İstanbul'da yapmıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Özel sektörde 4 yıl iş tecrübesi bulunmaktadır. 2002 - 2004 yılları arasında sarraf dükkanı olan aile işletmesinde çalışmıştır. 2004 - 2006 yılları arasında Nazilli Belediye İş Sendikasında memur olarak görev almıştır. 2006'dan bu yana Nazilli Ticaret Odasında çalışmaktadır. 2016 Aralık ayı itibariyle Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca iyi seviyede İngilizce ve ofis programları bilgisine sahiptir.