Üye Belge İşlemleri, Evrak Kayıt, Kapasite Raporu ve İş Makinesi Tescil İşlemlerinin Yürütüldüğü Birim


Sorumluluk Alanı

Kurumun tabii olduğu 5174 sayılı TOBB Kanunu ile Muamelat Yönetmeliğinin eksiksiz tatbikinin yanında Genel Sekreterce yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

 • Personel tüm çalışmalarda Genel Sekretere karşı sorumludur
 • Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Oda üyelerinin işlemlerini yürütmek
 • Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek
 • Organ toplantılarının tutanaklarını düzenlemek, alınan kararları ve bu kararlara ait defterleri mevzuata göre düzenlemek usulüne göre yazılmasını sağlamak
 • Genel Sekreterliğin emir ve talimatlarını ilgili birimlere intikal ettirmek, gereğinin yapılıp yapılmadığını izlemek ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek
 • Odaya gelen ve giden evrakın kaydına ilişkin giriş – çıkış defterini tutmak, ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve arşivlenmesini sağlamak
 • Odaya gelen kitap – gazete – dergi vs. yayınları Genel Sekreterin talimatına uygun olarak saklamak, ilgili birimlere iletmek
 • Adresinde bulunamayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak
 • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak
 • Yönetim Kurulunun alacağı karar çerçevesinde verilecek hizmetleri yerine getirmek
 • Ticari ve sınai eşya vasıf ve numunelerine ait belgeleri düzenlemek
 • Fire ve zayiatların tespit edilmesini sağlamak
 • İş makinelerinin tescil işlemlerini yürütmek
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR, EUR-1 Belgelerini tanzim etmek
 • İthalat ve ihracat işlemlerini yürütmek
 • Oda sicil dosyalarının tanzimini yapmak, üyelerin durum değişikliği, kayıt yada terk işlemleri ile ilgili dilekçe ve sair evraklarını takip ve dosyalara eklenmesini sağlamak    
 • Talep edilmesi halinde üyelere ait Kayıt sureti, Faaliyet Belgesi vb… tanzim etmek
 • Üyelerin gruplandırılması, derecelendirilmesi için her türlü hazırlıkları tamamlamak, bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemleri yapmak
 • Üyelerin talep edeceği belgeleri hazırlamak
 • Yönetim Kurulu yada Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek

Birim Personeli

 • Murat Erkan Oda Sicil Memuru +90 256 315 9 315 Dahili : 119
  murat@naztic.org.tr
 • Murat Erkan - Özgeçmiş

  25.08.1986 Denizli doğumludur. 2004 yılında Nazilli Fatih Sultan Lisesi'nden mezun olmuştur. Özel sektörde 3 yıl iş tecrübesi bulunmaktadır. 2007 - 2008 yıllarında Gün Süpermarkette Satış Sorumlusu olarak çalışmıştır. Askerliğini 2009 - 2010 yılları arasında İstanbul'da yapmıştır. 2010 - 2011 yıllarında Nazilli Belediyesi'nde Sosyal İşler Bölümü'nde görev yapmıştır. 2011 Ağustos ayından bu yana Nazilli Ticaret Odası'nda Oda Sicil personeli olarak görev yapmaktadır. Orta seviyede İngilizce dilbilgisine sahiptir. Ayrıca Bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olup word, excel ofis programları kullanabilmektedir.

 • Emre Yörükoğlu Oda Sicil Memuru +90 256 315 9 315 Dahili : 118
  emre@naztic.org.tr
 • Emre Yörükoğlu - Özgeçmiş

  22.04.1988 Nazilli Aydın doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar programcılığı (önlisans) bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümününü tamamlamıştır. Evlidir. 2010 – 2016 yılları arasında Sistem Enerji Ltd. Şirketi’nde Satın Alma Müdürlüğü ve Satış & Pazarlama Müdürlüğü pozisyonlarında görev almıştır. 01.02.2017 tarihinden itibaren Nazilli Ticaret Odası’nda Oda Sicil personeli olarak görev yapmaktadır. İyi seviyede İngilizce dilbilgisine sahiptir.

 • Özkan Karabulut Bilgi İşlem Sorumlusu +90 256 315 9 315 Dahili : 119
  ozkan.karabulut@naztic.org.tr
 • Özkan Karabulut - Özgeçmiş

  22.07.1987 Duisburg / Almanya doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmuştur. Evlidir ve 1 çocuk babasıdır. 2012-2014 yılları arasında Referans Hastanesi Bilişim Sistemleri sorumlusu olarak çalışmıştır. 2014-2017 yılları arası Doğa Okulları Ege bölgesi bilişim sistemleri uzmanlığı görevinde bulunmuştur. 2017 Temmuz ayından bu yana Nazilli Ticaret Odası’ nda bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapmaktadır.