Nazilli Ticaret Odası; YATIRIMCININ GİRİŞİMCİNİN TİCARETİN EKONOMİNİN Destekçisi...

39 il nüfusundan daha büyük popülasyona sahip coğrafyayı kapsayan sorumluluk sahamızla Gücümüzü Üyelerimizden Alıyoruz...

Bizi Tanıyın...

Nazilli Ticaret Odası üyelerine hizmet vermekte olan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Toplam on beş çalışanı olan odamızda; bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı, bir Genel Koordinatör, bir Yatırım Destek Ofisi Sorumlusu, bir Ticaret Sicili Müdürü, iki Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı, bir Muhasebe ve Vezne Sorumlusu, bir Oda Sicil Memuru, bir Kalite Yönetim Temsilcisi, bir Bilgi - İşlem Sorumlusu, bir İstatistik Sorumlusu, bir Danışma Birimi Personeli, bir Başkanlık Sekreteri ve bir Hizmetli personel görev yapmaktadır.

Nazilli Ticaret Odamızda; Nazilli ve çevre altı ilçe (Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Yenipazar, Sultanhisar) sorumluluk alanımız olarak yer almaktadır. Başkanlığını Nuri ARSLAN’ın yaptığı ve dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu ile başkanlığını Gürdal Yüzügüler’ in yaptığı ve otuz üç üyeden oluşan bir meclisimiz bulunmaktadır.

Her birinde bir başkan ve beşer / yedişer üye bulunan on iki meslek komitemiz vardır. Odamızda yaklaşık 3050 faal üye yer almakta olup; Türkiye’de bir ticari işletmenin veya şirketin odalara kaydolması yasal bir zorunluluktur.

Odamızın hizmet konularına baktığımızda; oda ve ticaret sicil ile ilgili işlemleri; kapasite raporu ve iş makinesi tescil işlemlerini; ihracatta kullanılan belgelerin onayını (A.TR, EUR 1, Menşe Şehadetnamesi …), KOSGEB devlet destek ve kredilerinin kullandırımı, Girişimcilik, Emlak Danışmanlığı, Dış Ticaret, İş İngilizcesi gibi kurları yaptığımız görülmektedir. Diğer odalar, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve belediyeler ile beraber KOSGEB, GEKA, TKDK gibi kurum ve kuruluşlar için bilgi noktası olup iştirak halinde çeşitli projelere katılım gösterilmektedir.

Üyelerimize genel olarak baktığımızda 3050 üyemizin; 175 anonim şirket, 195 kooperatif, 1140 limited şirket, 1500 şahıs işletmesi, 40 kamu ortaklı şirketten oluştuğunu görmekteyiz.

Sorumluluk bölgemize baktığımızda (Nazilli ve çevre 6 ilçe); üyelerimizin genel olarak tarım ve tarıma dayalı sanayi–ticaret faaliyetleriyle uğraştıklarını görüyoruz (Üyelerimizin yaklaşık % 75’ lik dilimi). Üyelerimizce en çok yetiştirilen, işleme ve paketlemesi yapılan ürünler kestane, kuru incir, pamuk, zeytin ve zeytin yağıdır. Kayıtlı üyelerimizin 230 milyon dolardan fazla ihracat yaptıklarını görmekteyiz.


Vizyonumuz

 Esnaf statüsünde olmayan tüccar ve sanayicilerden oluşan üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılama noktasında proaktif bir rol üstlenerek iş dünyasına danışmanlık yapan, üye haklarını yasanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde koruyan, dünyadaki değişim ve gelişimi izleyerek özel sektörün küresel ölçekli üretim ve markalaşmasında çözüm ortağı olan, mesleki ahlak kuralları sınırlarında her zaman gelişen, uygar ve çağdaş bir oda olarak çalışmalarını gerçekleştirmek.

Misyonumuz

Çalışanlarının, üyelerinin, paydaş kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmak. Güçlü bir kurumsal yapılanma sürecini tamamlamak. Yeni ticaret ve yatırım imkanlarının sağlanmasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak. Nazilli için önder ve danışılan bir kurum olmak.

0
0
0
0

Kalite Politikamız

 1. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak öncelikle tabii olduğu 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen görev ve faaliyetlerini tam olarak yerine getirmek.
 2. Asli görevi olan kayıt, tescil ve belgelendirme hizmetini eksiksiz verebilmek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üye memnuniyet seviyesini yükseltmek amacıyla gerekli altyapı ve donanım yapısını oluşturmak ve yenilemek.
 3. Hizmetin sürekliliği ve kalitesi için gerekli personel kadrosunu oluşturmak, personelin hizmet kalitesine katkısını sağlamak üzere hizmet içi ve hizmet dışı eğitim imkanlarından faydalandırmak, veriminin arttırılmasında eğitim ve motivasyona önem vermek.
 4. Üyelerinin teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki konulardaki talep ve beklentilerini incelemek, gerekli gördüğünde ilgili kurumun / kuruluşun dikkatine sunmak.
 5. Oda hizmetlerinin Avrupa Birliği Oda Sistemi ile uyumlu olması için her türlü önlemi almak, tamamlayıcı çalışmalar yapmak.
 6. Kurum yetki alanı içindeki ticaret ve sanayi hayatının gelişimini sağlamak, üyelerinin küresel ekonomi şartlarına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla onları sürekli olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek.
 7. Kalite Yönetim Sistemi ile TOBB Akreditasyon Sistemi şartlarına uymak, değişiklikleri zamanında uygulamak ve sürekli iyileştirmeler yapmak.
 8. Üyelerin mesleki faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, konferans, seminer v.b. düzenlemek.
 9. Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek sosyal projelere dahil olmak.
 10. Çalışanların bilgi ve tecrübelerini paylaşabileceği, takım çalışmalarına uygun bir ortam oluşturmak.
 11. Yenilikçi yaklaşımları benimseyen hizmet anlayışı ve toplam kaliteyi destekleyen güçlü çalışanlarla yola devam etmek.