AR-GE ve Tasarım Merkezleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanı Ekrem Türker FİDAN'ın sunumuyla, bünyesinde AR-GE ve Tasarım Merkezi kuracak işletmeler için sağlanan destek, hibe ve muafiyetlerin üyelerimize aktarıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Toplantıda yapılan sunumlarda "5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" kapsamında indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları anlatıldı. Ayrıca AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri kapsamında  yapılan harcamalar ile AR-GE ve tasarım merkezlerine sağlanan ek istisnalar hakkında üyeler detaylı olarak bilgilendirildi.