Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kurumsallaşma ve Profesyonel İşyeri Yönetimi Eğitimi

Ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de bol miktarda bulunan aile şirketleri, yapısal olarak zorlandığı kurumsallaşma hakkında kurumumuz tarafından bilgilendirildi. Kurumsal anlamda danışmanlık sunan bir firma tarafından üyelerimize Kurumsallaşma ve Profesyonel İşyeri Yönetimi konularında eğitim verildi.

Konferans salonunda gerçekleşen eğitimin temel konusu işletmelerin ve aile şirketlerinin kurumsallaşması oldu. Eğitimde şirketlerin büyümesi ve gelişmesi adına kurumsallaşmanın önemine vurgu yapıldı. Bu anlamda işletmeler için stratejik hedefler koymak, stratejik ve finansal planlamalar yapmanın kaçınılmaz olduğuna değinildi. Bunun dışında yatırımlar konusunda raporlamalar yaparak, uygun vade ve maliyet kaynağının temininin sağlanmasının firmaların gelişimine sağlayacağı katkılar anlatıldı.