TKDK

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği’nin ülkemizde de kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın üretim şartlarını Avrupa Birliği standartlarına çıkarmak için sağlamış olduğu bir hibe destek programıdır.

TKDK birçok projeyi hibe teşvikleri ile IPARD programları kapsamında desteklemektedir. 2020 yılına kadar destekleri sunacak olan bu programa da başta başvuru şartları dahil olmak üzere herşeyi aşağıdaki başlıklarda bulabilir:

IPARD Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD Programının Kapsamı Nedir?

Programın uygulandığı illerde;

  1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,
  2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,
  3. “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,
  4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

TKDK kurum internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.