KOSGEB

KOSGEB EĞİTİM VİDEOLARI

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VİDEOSU

2010 yılında yürürlüğe giren Kosgeb girişimcilik desteği için ilk adım olan girişimcilik eğitimleri, 01.07.2019 tarihine kadar uygulamalı olarak fiziki ortamda ders şeklinde verilmeye devam etmiştir. Bu tarihten sonra tamamen online ortamda verilmeye başlanan KOSGEB girişimcilik eğitimlerini; internet olan istediğiniz cep telefonu, tablet yada bilgisayar ortamında alabilirsiniz. 7 gün 24 saat açık olan eğitimler, canlı yayın olarak değil de video kayıtları olarak eklenmiş olup; dilerseniz bir günde bile tüm videoları tamamlayıp sertifikanızı aynı gün alabilirsiniz.

Bu videomuzda eğitimleri nasıl alacağınızı, sizlere adım adım anlattık. Videomuzu, işletmenizi açmadan önce izlemenizi öneririz. Yeni kuracağınız işinizde şimdiden başarılar dileriz. İzlemek için tıklayın.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ VİDEOSU

2010 yılında yürürlüğe giren KOSGEB girişimcilik desteği, 01.01.2019 tarihinden itibaren kapsamlı bir şekilde revize edilmiştir. Destek, geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her iki destek türünün de ifade edildiği ve dikkat edilmesi gereken hususların belirtildiği videomuzu, işletmenizi açmadan önce izlemenizi öneririz.

Bu videomuzda destekle ilgili bilgilendirmeleri bulabilirsiniz. Yeni kuracağınız işinizde şimdiden başarılar dileriz. İzlemek için tıklayın.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK İŞ MODELİ VİDEOSU

01.01.2019 tarihinde revize edilen KOSGEB girişimcilik desteği içerisinde yer alan ve başvuru aşamasında en önemli adımlardan biri olan iş modelinin nasıl doldurulduğu ile ilgili bir video hazırladık. Hem geleneksel girişimci için, hem de ileri girişimci için ortak bir adım olan bu iş modelinin sizler tarafından düzgün bir şekilde doldurulup, başvuru eki olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bu videomuzda iş modelinin nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili bilgilendirmemizi bulabilirsiniz. İşletmenizin uzun ömürlü ve başarılı olmasını dileriz.  İzlemek için tıklayın.EKONOMİK PAKETLERDEN FAYDALANALIM

KONOMİK PAKETLERDEN FAYDALANALIM İŞİMİZE ve İŞÇİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren üyelerimizden gelen sorunlar, talepler ve çözüm önerilerini ilgili bütün kurum ve kuruluşlara aktarmaya devam ediyoruz. İş âleminin aktardığı taleplere karşı devletimizin açıkladığı ekonomik tedbirleri aşağıda sektörel ve günlük olarak görebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

NAZİLLİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

GÜNLÜK AÇIKLANAN TEDBİRLER

24 EYLÜL TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresiyüksek oranlar korunarak, 31 Aralık'a kadar uzatılmıştır. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.​

4 EYLÜL TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin işten çıkarma yasağı 17 Eylül 2020’den itibaren iki ay daha uzatılmıştır.  İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

31 AĞUSTOS TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Kısa Çalışma ÖdeneğiYeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı. Karara ulaşmak için tıklayınız.

11 AĞUSTOS TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Araç Muayenelerindeki 45 Günlük Erteleme Süresi Uzatıldı: T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 11/08/2020 tarih ve 80465175-225.03-E.44132 sayılı yazısı ile 03/04/2020-03/07/2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17/08/2020 tarihine kadar muayeneleri yapılamayan araçlar için erteleme süresi 30/09/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

29 TEMMUZ TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 • Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, Resmî Gazetede yayımlandı. Bazı önemli başlıklar şu şekildedir:
 1. Kısa Çalışma Ödeneği:  Cumhurbaşkanı, 1 Temmuz’da bir ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneğini31.12.2020 tarihine kadarsektörel olarak veya bir bütün halinde uzatabilecektir
 2. Prim DesteğiKısa çalışmadan normale dönen işyerlerine, çalışanları için 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere prim desteği verilecektir. 3 ay boyunca uygulanacak prim desteği asgari ücret üzerinden geçerli olacak. Bu durumda işveren payı ve işçi payına karşılık gelen toplam tutarİşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecektir. Cumhurbaşkanı, üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
 3. İşten Çıkarma YasağıCovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini (işten çıkarma yasağını), 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Ayrıca, belirli süreli  veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesiiş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerifesih engelinin istisnalarına eklenmiştir.
 4. 50'den Az Çalışanı Olan Yerlerde İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluğu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü, 01.07.2020 tarihinden 31.12.2023 tarihine ötelenmiştir.

23 TEMMUZ TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların; 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi. Karar, 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak.

29 HAZİRAN TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi
 2. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.
 3. Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

5 HAZİRAN TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırım projelerinin fiziki tamamlanma tarihi 3 ay uzatıldı.Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Buna göre, desteklenen yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 29 Mayıs'ta sona eriyordu. Yapılan değişiklikle bu tarih 28 Ağustos 2020 olarak belirlendi

2 MAYIS TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılmasının ertelenmesi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin durdurulması 30 Nisan'dan 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
 2. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ değişikliği ile solunum cihazları ve sarf malzemelerin ihracatında ön izin şartı kaldırılmıştır
 3. Dezenfektankolonyahidrojen peroksit ve etil alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması uygulamasına son verilmiştir.

28 NİSAN TARİHİ İTİBARIYLA SONUÇLANAN TALEPLER

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda birçok defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başlamıştır. TOBB’un öncülüğünde, Odamızın da katkılarıyla ve Kredi Garanti Fonu’nun teminat desteği ile Denizbank ile protokol imzalanmıştır. 
  • Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacaktır.
  • Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacaktır.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde Odamız üyeleri için azami kredi limiti 100.000 TL. dir 
 2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin talepleri doğrultusunda Halkbank'ın Can Suyu paketinden esnaflarla birlikte Oda ve Borsaların üyesi şahıs işletmelerinin de faydalanması imkanı sağlanmıştır.  Şahıs işletmesi üyelerimiz 25 bin TL krediyi %7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli Paraf Kart alabileceklerdir. 

20 NİSAN TARİHİ İTİBARIYLA EKONOMİDE HAYATA GEÇEN YENİ DÜZENLEMELER

 1. Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanılabilecek
 2. Kısa çalışma ödeneği başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek
 3. İşveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme yapılacak
 4. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu sözleşme prosedürleri 3 ay süreyle uzatılacak
 5. Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili zorlayıcı sebepler kapsamında;
  • Devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, orman izinleri ile bunlardan tahsil edilecek bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek
  • Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisiller 3 ay ertelenebilecek
  • Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek
 6. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak
 7. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin su giderleri 3 ay süreyle ertelenebilecek
 8. Lisanslı depoların 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak
 9. Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak
 10. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek
 11. 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait “Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatıldı
 12. Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aida